صندوق قرض الحسنه صدرا

صندوق قرض الحسنه صدرا ، اولین صندوق الکترونیک کشور دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، برترین خدمات مالی و پولی را مبتنی بر بانکداری اسلامی و شریعت اسلام به مشتریان خود هدیه می کند. محوریت اسلام و قرآن در نظام مدیریتی و اجرایی صندوق قرض الحسنه صدرا ، جایگاه ویژه ای دارد. صندوق قرض الحسنه صدرا با بهره گیری از زبده ترین و کارآمد ترین نیروهای متخصص ، ترکیبی کم نظیر از هوشمند ترین سرمایه های انسانی در نظام پولی کشور را در اختیار دارد. صندوق قرض الحسنه صدرا ، با طراحی و عرضه متنوع ترین ابزارهای نوین مالی ، پاک ترین خدمات پولی را مبتنی بر تعالیم وعقود اسلامی به مشتریان خود اعطا می کند.

اهداف

- ایجاد ارزش های مادی آمیخته با تعالیم اسلامی

- مدیریت اسلامی پول و سرمایه مسلمین

- کمک به معیشت مسلمانان

- توسعه فرهنگ سرمایه گذاری مبتنی بر تعالیم اسلام

- کمک به توسعه کارآفرینی مبتنی بر تعالیم اسلام

 

 

Copyright © sandoghsadra.com. All Rights Reserved

info@sandoghsadra.com